Skip links

6 bästa tipsen för en snabbare WordPress hemsida 2023

Att ha en snabb och responsiv webbplats är av avgörande betydelse för att attrahera besökare och ranka högt på Google SERP (Sida med resultat för Sökmotorer). När din webbplats är snabb, förbättrar det inte bara användarupplevelsen utan hjälper också till att öka din synlighet på sökmotorer som Google. I den här artikeln kommer vi att titta på sex effektiva sätt att öka din webbplatsens hastighet och rangordning på Google SERP.

Innehållsförteckning

Varför ska man ha en snabb hemsida?

Anledningar till en snabb hemsida?

Användarupplevelse: När webbplatsen laddas snabbt blir användarna nöjdare. Ingen vill vänta länge på att sidor ska laddas, så snabb prestanda ökar sannolikheten att besökare stannar längre och utforskar mer av din webbplats. Exempelvis om du har en hög bounce-rate i Google Analytics, så kan det vara läge att se över hastigheten på din sida.

SEO-fördelar: Sökmotorer, som Google, prioriterar snabba webbplatser i sina sökresultat. En snabb webbplats har större chans att rankas högre i sökmotorernas resultatlistor, vilket ökar möjligheten att få mer organisk trafik till webbplatsen.

Konverteringar: Om din webbplats är snabbare, är sannolikheten högre att besökare genomför önskade åtgärder, som att köpa en produkt, registrera sig för ett nyhetsbrev eller fylla i ett formulär. Snabbhet påverkar direkt konverteringsgraden och därmed din webbplatsens framgång.

Mobilanvändare: Med mobiltelefoner som dominerar internettrafiken är det viktigt att ha en snabb webbplats som fungerar bra på olika mobila enheter. Mobilanvändare har vanligtvis mindre tålamod för långsam laddningstid och kan snabbt hoppa till en konkurrents webbplats om din inte presterar tillräckligt bra.

Förbättrar användarinteraktioner: Interaktiva funktioner, som klickbara knappar och menyval, fungerar bäst när de svarar snabbt på användarens handlingar. En snabb webbplats ger en smidigare användarupplevelse och minskar risken för frustrerade användare.

En idealisk laddningstid för en webbplats är vanligtvis under 3 sekunder. Studier visar att användare har minskat tålamod när det gäller att vänta på att en webbsida laddas, särskilt när de surfar från mobila enheter. Om en webbplats tar för lång tid att ladda kan det resultera i att besökare avbryter laddningsprocessen och söker sig till en snabbare konkurrents webbplats.

Enligt en undersökning från Google har 53% av mobilanvändarna en tendens att överge en webbplats om den tar längre än 3 sekunder att ladda.En annan rapport från Google visar att varje sekunds fördröjning i laddningstid kan leda till en minskning av konverteringsgraden med upp till 20%.

För att kontrollera och förbättra din webbplats laddningstid kan du använda olika verktyg, såsom Google PageSpeed Insights, som ger dig insikter och förslag på förbättringar för att öka hastigheten. Att ha en snabb webbplats är en viktig faktor för att locka och behålla besökare samt förbättra din webbplatsens SEO-prestanda.

Hur snabbt ska en hemsida ladda?

Vilka 2 huvudområden påverkar hastigheten?

Serverprestanda: Serverprestanda handlar om hur snabbt webbservern kan svara på förfrågningar från användare. Detta inkluderar faktorer som webbhotellens kraft och prestanda, processorkraft, minneskapacitet och bandbredd. En kraftfull och optimerad server kan snabba upp webbplatsens laddningstider och förbättra användarupplevelsen.

Webbsidans optimering: Detta område handlar om hur väl webbsidan är optimerad för att ladda snabbt och effektivt. Det inkluderar faktorer som komprimering av bilder och filer, minifiering av kod (t.ex. CSS, JavaScript och HTML), användning av cachningstekniker och optimerad databasfrågor. Genom att optimera webbsidan kan onödiga fördröjningar och nedladdningstider minskas, vilket resulterar i en snabbare webbplats.

6 tips för en snabbare hemsida

Välj ett pålitligt och snabbt webbhotell för din webbplats. Ditt webbhotells prestanda påverkar direkt hastigheten på din webbplats. Utforska olika alternativ och välj ett som passar dina behov bäst. Här listar vi vad ni bör tänka på vid val av webbhotell.

Serverprestanda: Ett pålitligt webbhotell med bra serverprestanda möjliggör snabbare svarstider för din WordPress-webbplats. En kraftfull server kan hantera fler förfrågningar samtidigt och leverera sidans innehåll snabbare till besökarna.

Optimerad infrastruktur: Rätt hostingföretag förstår vikten av att ha en optimerad infrastruktur för WordPress-webbplatser. De kan erbjuda speciella inställningar och resurser som är optimerade för att hantera WordPress-sidor effektivt.

Uptime och pålitlighet: Rätt hostingföretag erbjuder en hög tillgänglighet (uptime) för din webbplats, vilket säkerställer att den är tillgänglig för besökare nästan hela tiden. Downtime kan leda till förlorade besökare och försämrad användarupplevelse.

Säkerhetsåtgärder: Ett bra hostingföretag har robusta säkerhetsåtgärder för att skydda din WordPress-webbplats från potentiella hot och attacker. Detta minskar risken för nedtid och dataförlust.

Teknisk support: Med rätt hostingföretag får du tillgång till kvalificerad teknisk support som kan hjälpa dig med eventuella frågor eller problem som kan uppstå på din webbplats. Detta är särskilt viktigt om du inte är en teknisk expert själv.

Du vet väl om att vi även erbjuder hosting till våra kunder, läs mer här!

1. Val av hosting (webbhotell)

ABOUT US

2. Optimera bilder

Komprimera bilderna: Använd en bildkomprimeringsmetod för att minska filstorleken på dina bilder utan att försämra kvaliteten för mycket. Det finns flera onlineverktyg och bildkomprimeringsprogram som kan hjälpa dig med detta.

Använd rätt bildformat: Använd dig av WebP för att minska filstorleken på dina bilder. Klicka här för att enkelt konvertera dina bilder. Du kan även använda ett plugin som WebP Express som automatiskt konverterar dina bilder till WebP.

Skala bilder efter behov: Se till att dina bilder är skalade till rätt storlek innan du laddar upp dem på webbplatsen. Använd inte större bilder än nödvändigt, eftersom de kommer att ta längre tid att ladda.

Lazy loading: Implementera lazy loading-teknik för dina bilder. På så sätt laddas bilder endast när de blir synliga på användarens skärm, vilket minskar initiala laddningstider.

Bildoptimeringsplugins: Om du använder WordPress eller ett liknande CMS, överväg att använda bildoptimeringsplugins. Dessa plugins kan automatiskt komprimera och optimera dina bilder för bästa prestanda.

Bild i WebP

Visste du att...

Mobila användare är särskilt känsliga för långsamma laddningstider. Enligt Google överger 74% av mobila användare en webbplats om den tar mer än 5 sekunder att ladda. År 2018 meddelade Google att snabbhet nu är en officiell rankingfaktor för deras mobila sökresultat. Det innebär att snabbare webbplatser kan ha en fördel i Googles sökmotorresultat.

3. Använd Cache

Cachning är en viktig teknik för att förbättra laddningstiden på din webbplats. Genom att använda cache kan du lagra statiska resurser, som bilder, CSS-filer och JavaScript, på besökarens webbläsare eller på servern. Detta minskar behovet av att ladda om dessa resurser varje gång en besökare kommer till din webbplats, vilket i sin tur snabbar upp sidans laddningstid.

Om du använder ett Content Management System (CMS) som WordPress, Joomla eller Drupal, finns det cache-plugins som du kan installera för att automatisera cachningen av din webbplats. Dessa plugins hjälper till att hantera cachningen av olika resurser och optimerar webbplatsens prestanda.

5 bästa cache plugins för WordPress

1. WP Rocket
2. WP-Optimize
3. W3 Total Cache
4. LiteSpeed Cache
5. WP Super Cache

SNABBARE LADDNINGSTIDER

Genom att cacha statiska resurser minskar laddningstiden för både första gången besökare och återkommande besökare.

MINSKAD SERVERBELASTNING

När resurser cachelagras på besökarens webbläsare minskar det belastningen på din webbserver, vilket förbättrar webbplatsens prestanda och kapacitet.

BÄTTRE ANVÄNDARUPPLEVELSE

Snabbare laddningstider leder till en bättre användarupplevelse och minskar risken för att besökare överger din webbplats på grund av långa laddningstider.

4. Minifiera kodbasen

Minifiering av kodbasen är en viktig åtgärd för att förbättra prestandan på din webbplats. Genom att ta bort onödig vitrymd, formatering och kommentarer från dina CSS-, HTML- och JavaScript-filer minskar du filstorleken och påskyndar laddningstiden.

Varför är minifiering viktig?

  • Minskad filstorlek: Genom att ta bort onödig vitrymd, formatering och kommentarer blir CSS-, HTML- och JavaScript-filerna mindre i storlek. Detta minskar den mängd data som behöver överföras när en användare besöker din webbplats, vilket leder till snabbare nedladdningstider.
  • Snabbare laddningstid: Med minskade filstorlekar kan webbläsaren ladda ner och rendera koden snabbare. Detta resulterar i en förbättrad användarupplevelse med snabbare laddningstider.
  • Bättre prestanda: En minifierad kodbas hjälper också till att minska den totala belastningen på webbservern, vilket kan förbättra webbplatsens prestanda och responsivitet.

Hur minifierar du din kodbas?

  • Det finns flera verktyg och online-resurser tillgängliga som automatiskt kan minifiera dina CSS-, HTML- och JavaScript-filer. Dessa verktyg tar bort onödig vitrymd och komprimerar koden. 2 populära pluginalternativ är WP Rocket och Autoptimize.
  • Innan du minifierar bör du alltid säkerhetskopiera dina ursprungliga filer för att säkerställa att du inte förlorar något viktigt innehåll eller funktionalitet.
  • När minifiering är klar, testa noga webbplatsens funktionalitet för att se till att allt fungerar som det ska.

Att ta bort inaktiva eller onödiga plugins är en viktig åtgärd för att förbättra prestandan på din webbplats, särskilt om du använder ett CMS som WordPress.

Bättre prestanda: Varje plugin du har installerat på din webbplats lägger till extra kod och funktionalitet som måste laddas varje gång en användare besöker sidan. Om du har många onödiga plugins kan detta leda till ökad laddningstid och sämre prestanda.

Färre säkerhetsrisker: Inaktiva plugins kan fortfarande utgöra en säkerhetsrisk om de inte är uppdaterade regelbundet. Genom att ta bort dem minskar du antalet potentiella säkerhetshål på din webbplats.

Enklare hantering: Genom att hålla antalet installerade plugins till ett minimum blir det enklare att hantera och underhålla din webbplats. Det blir även lättare att felsöka problem om du har färre plugins att ta hänsyn till.

5. Ta bort inaktiva eller onödiga plugins

6. Testa regelbundet

Att testa din webbplatsens hastighet regelbundet är en viktig del av att säkerställa en optimal användarupplevelse. Genom att använda verktyg som PageSpeed Insights från Google kan du identifiera eventuella flaskhalsar och förbättringsområden för din webbplats.

Webbplatsens prestanda kan påverkas av olika faktorer över tid, som uppdateringar, nytt innehåll och trafikökningar. Regelbunden testning hjälper dig att hålla koll på hur din webbplats presterar och se om det finns några förändringar i laddningstiden.

Sammanfattningsvis är en snabb webbplats en nyckelfaktor för att ranka högt på Google SERP. Genom att följa dessa sex effektiva tips kan du förbättra din webbplats hastighet och öka dina chanser att synas högre upp i sökresultaten. Genom att erbjuda en snabbare och bättre användarupplevelse kommer du också att locka fler besökare och potentiella kunder till din webbplats.

Sammanfattning

This website uses cookies to improve your web experience.