Skip links

Grafisk Design
LOGOTYP | GRAFISK PROFIL | FORMGIVNING

Tjänster
Grafisk Design

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom grafisk design och kan tillhandahålla lösningar som passar just dig

Logotyp

En logotyp sätter grunden för företagets profil och varumärke. Att hitta rätt logotyp från början är därför av yttersta vikt.

Grafisk profil

En väldefinierad grafisk profil ger företaget en professionell och pålitlig framtoning samt en tydlig struktur att arbeta efter.

Formgivning

Formgivning är en process där man skapar produkter, miljöer eller kommunikationsmaterial på ett estetiskt och funktionellt sätt.

Intresserad? Kontakta oss så hjälper vi dig.

1. Logotyp

Logotyp

En logotyp spelar en central roll i att etablera och representera företagets profil och varumärke. Det är ofta det första visuella elementet som kunder och potentiella kunder interagerar med.

När man skapar en logotyp är det avgörande att tänka på företagets värderingar, målgrupp och önskade image. Färger och typsnitt är också viktiga faktorer att överväga vid logotyp grafisk design.

Kom ihåg att en logotyp inte är statisk. Det är vanligt att företag uppdaterar eller modifierar sina logotyper över tiden för att anpassa sig till förändrade trender och marknadsförutsättningar.

2. Grafisk

Grafisk Profil

En grafisk profil är en samling riktlinjer som används för att skapa en enhetlig och igenkännbar visuell identitet. Den omfattar olika grafiska element inom grafisk design som logotyp, färger, typsnitt, bildspråk och grafiska mönster.

När man utvecklar en grafisk profil är det viktigt att ta hänsyn till företagets värderingar, målgrupp och önskade image. Logotypen är ofta grundstenen i den grafiska profilen och används som utgångspunkt för övriga grafiska element.

Det är viktigt att följa riktlinjerna för den grafiska profilen noggrant och att använda den med omsorg för att stärka varumärket över tid.

3. Formgivning

Formgivning

Målet med formgivning är att skapa något som både tilltalar användaren visuellt och uppfyller dess avsedda syfte på ett effektivt sätt.Inom formgivning tas hänsyn till olika aspekter som funktion, estetik, ergonomi och hållbarhet.

En välgenomtänkt och professionell formgivning kan förstärka varumärket, öka attraktionskraften hos produkter och tjänster, samt skapa en bättre användarupplevelse.

FAQ

Grafisk design handlar om att skapa visuella element som logotyper, marknadsföringsmaterial och webbplatser för ditt företag. Det är viktigt för ditt företag eftersom det hjälper till att skapa en professionell och minnesvärd varumärkesidentitet. En genomtänkt design hjälper dig att sticka ut från konkurrenterna och ökar din trovärdighet hos kunderna.

Om du vill göra ändringar i din befintliga design är det bara att kontakta oss. Vi är glada att hjälpa till med eventuella ändringar eller förbättringar för att se till att du är nöjd med resultatet.

Tidsramen för färdigställande beror på projektets omfattning och komplexitet. En enklare logotyp kan ta några dagar medan mer omfattande projekt kan ta några veckor. Vi prioriterar kvaliteten och effektiviteten i vårt arbete för att leverera resultat inom rimliga tidsramar.

Priset för en grafisk profil varierar beroende på flera faktorer, inklusive projektets omfattning och komplexitet. Det är svårt att ge en exakt prisuppgift utan att ha mer information om dina specifika behov. En grundläggande grafisk profil kan vanligtvis kosta från 5 000 till 10 000, medan mer omfattande och skräddarsydda profiler kan ha högre priser. Det bästa är att kontakta oss för att diskutera dina behov och få en mer exakt prisuppgift baserad på ditt projekt.

This website uses cookies to improve your web experience.