Skip links

Reklamfilm
REKLAMPRODUKTION | DRÖNARE | EVENT

Tjänster
Reklamfilm

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom reklamfilm och kan tillhandahålla lösningar som passar just dig

Reklamproduktion

Skapa storslagna reklamfilmer att använda i din marknadsföring för att förmedla ett budskap, öka din exponering och sälj.

Drönare

Fånga fantastiska vyer och ögonblick från ovan. Med hjälp av drönare kan vi nu utforska och dokumentera platser på helt nya sätt.

Event

Evenemangsvideo är ett kraftfullt verktyg för att dokumentera och marknadsföra upplevelsen av ett evenemang med bred publik.

Intresserad? Kontakta oss så hjälper vi dig.

1. Reklamproduktion

Produktion

Reklamproduktion inkludera allt från TV-reklam till digitala kampanjer på sociala medier. Målet med reklamproduktionen är att kommunicera ett budskap till målgruppen på ett effektivt och engagerande sätt.

Processen för reklamproduktion involverar vanligtvis flera steg. Först och främst definieras målgruppen och kampanjens mål. Därefter utvecklas en kreativ konceptidé som ska förmedla budskapet på ett unikt sätt. Det är viktigt för oss att hålla en öppen dialog för att nå en enhetlig stil och varumärkesidentitet .

När konceptet är godkänt påbörjas inspelning och produktion av reklamfilm, ljudklipp eller grafiska element.

2. Drönare

Drönare

Drönarvideografi ger oss tillgång till vinklar som tidigare var otillgängliga eller svåra att nå. Genom att flyga drönaren kan vi komma närmare naturen och fånga storslagna vyer över stora folksamlingar och spektakulära scener, som konserter, sportevenemang och festivaler.

Givetvis innehar alla våra fotografer drönarlicens samt vet vilka lagar och regler som gäller kring drönaranvändning.

3. Event

Eventfilm

Vi skapar eventfilmer för olika evenemang, till exempel konferens, festival, bröllop, företagsevenemang eller konserter. Denna typ av video syftar till att fånga höjdpunkterna och stämningen från evenemanget och dela den med en bredare publik.

Vid skapandet av en evenemangsvideo är det viktigt att ha en tydlig plan och en kreativ strategi för att fånga de mest betydelsefulla ögonblicken. Till skillnad från andra projekt så finns det ofta bara en möjlighet att fånga vissa sekvenser. Därför det viktigt att använda sig av en professionell och erfaren videograf inom eventfilm.

FAQ

Framgången hos en reklamfilm kan mätas på olika sätt, beroende på målen för kampanjen. Vanliga metoder inkluderar mätningar av tittarantal, återkoppling från målgruppen, ökad försäljning eller konverteringsgrad samt varumärkesmedvetenhet och kundlojalitet.

Längden på en typisk reklamfilm varierar, men vanligtvis ligger de mellan 15 sekunder och 2 minuter. Det beror på plattformen där reklamfilmen ska visas och den specifika kampanjens målgrupp och budskap.

Kostnaden för en reklamfilm kan variera beroende på flera faktorer, inklusive längd på filmen, produktionskvalitet, inspelningsplats, användning av skådespelare eller röstskådespelare, grafiska effekter och musiklicenser. Det finns inget standardpris för reklamfilmer, då varje projekt är unikt och har olika behov och önskemål. Som standard kan det röra sig om 10 000 upp till 100 000 för mer omfattande projekt.

This website uses cookies to improve your web experience.